Vi hjälper små och medelstora företag etablera och exekvera sin strategi


Våra konsulter inom strategi & målstyrning har 20 års erfarenhet av hjälpa ledare i tillväxtföretag utveckla och genomföra sin strategi.


Strategi och målstyrning

Vi har unika egenutvecklade metoder som baseras på många års dokumenterat praktiskt arbete med ledningsgrupper i små och medelstora företag, samt akademisk förankring i forskning om tillväxtföretag.

Vi har hjälpt flertalet företag och organisationer att växa och/eller förändra sig på konkurrensutsatta marknader. Vi strukturerar utmaningarna och hjälper er åtgärda med effektiva beprövade metoder.

Vi tillför den metodik och rådgivning som behövs för att hjälpa organisationer nå sina kort- och långsiktiga mål med bestående resultat och kvalitet.

Vi anpassar vår konsultinsats efter er verklighet.

Strategisk Målbild

Strategisk målbild är affärsplanering för en ny tid
Läs mer

Ledningsstöd

Ledningsgruppsmöten blir beslutsmöten dit alla kommer pålästa och förberedda.
Läs mer

Behovssegmentering

Att segmentera marknaden utifrån behov borde egentligen vara en självklarhet? Ändå är det många som fortfarande jobbar med ett inifrån och ut perspektiv i sitt strategiarbete.
Läs mer