Stress Management


Stress och symptom som inte hanteras eller tas på allvar, kan få mycket kostsamma konsekvenser.


Stress Management

Vi vill hjälpa våra kunder undvika detta och har därför genom vårt samarbete med Sören Hjälm, som är stressforskare och en av Sveriges främsta inom området, en unik kompetens och möjlighet att hjälpa er förebygga och hantera problematik och kostnader till följd av stress.

Stressen är den största sjukskrivningsorsaken i dag och chefer är särskilt drabbade.

Tar ni det på allvar?

Ett närliggande mycket aktuellt ämne är de kostnader som sjukskrivningar medför, och kan komma att medföra i än högre grad framöver.

Därför har vi startat ett samarbete, även här med en av Sveriges främsta experter inom området, Beata Matusiak på Preventus Health.

Ladda ner vårt produktblad eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.

‹ Till Ledarskap

Ladda ned produktblad

Vill du lära dig mer? Fyll i fälten för att få ett mail med ett produktblad.

Name *

Email *