Bli den ledare du själv vill vara


Vi hjälper dig utveckla ditt ledarskap för att ta fram det bästa hos dig själv, medarbetarna och verksamheten


Ledarskap

Hur leder du ditt företag med fokus på lönsamhet och tillväxt?

Våra specialister inom ledarskap har minst 15 års erfarenhet av hjälpa chefer och ledare utveckla sig själv, sina medarbetare och sina grupper.

På LexEQ har vi noga utvalda insatser som skapar verklig utveckling på beteendenivå.

Effektiv och behovsanpassad ledarskapsutveckling sker genom att vi under hela processen arbetar med ledarnas verkliga utmaningar och möjligheter. Därmed blir resultaten påtagliga.

Individuella ledarskapsprogram

Våra program anpassas efter företagets affärsvillkor, ledarnivå och ledarerfarenhet. De innehåller 8-10 lektioner i kombination med coaching.
Läs mer

Ledningsgrupputveckling

Modulbaserad ledningsgrupputveckling som ni har tid med
Läs mer

TEAMutveckling

Vi har ett välbeprövat och verkningsfullt koncept för teamutveckling som baseras på många års erfarenhet och den senaste och mest genomgripande forskningen av vad som verkligen fungerar
Läs mer

Utvecklande Ledarskap, UL

Det är inte av en slump som UL blivit en av de mest populära modellerna för ledarskapsutveckling Eftersom den fungerar effektivt i syfte att utveckla det personliga ledarskapet och samtidigt är en av de bästa metoderna som stöd för en effektiv verksamhetsutveckling.
Läs mer

Stress Management

Stress och symptom som inte hanteras eller tas på allvar, kan få mycket kostsamma konsekvenser.
Läs mer

Change Management

Merparten av förändringsprojekten misslyckas. Vad behöver man, och vad kan man då göra för att vara en av de 30% som lyckas? Det kan vi svara på
Läs mer