20-99 anställda


Ert företag har vuxit ur småföretagskostymen och ni behöver lägga tid och resurser på att hålla ihop ramen, attrahera och integrera ny kompetens


Kontakta oss

Så här kan vi hjälpa ditt företag

Ledningsgrupputveckling

Modultbaserad Ledningsgruppsutvecklin g som ni har tid med
Läs mer

Individuella Ledarskaps- utvecklingsprogram

När ni skall säkerställa måluppfyllnad och frigöra tid skall ni anlita en konsult som både kan ge er verktyg och modeller, och som är en mästare på att stödja er i tillämpningen av era nya kunskaper
Läs mer

Change Management

Merparten av förändringsprojekte n misslyckas. Vad behöver man, och vad kan man då göra för att vara en av de 30% som lyckas? Det kan vi svara på
Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Vi har marknadens mest erfarna konsulter inom området och utvecklat ett unikt material som hjälper er införa och säkerställa regelefterlevnad
Läs mer

Strategisk Målbild

Strategisk målbild är affärsplanering för en ny tid
Läs mer

Behovssegmentering

Att segmentera marknaden utifrån behov borde egentligen vara en självklarhet? Ändå är det många som fortfarande jobbar med ett inifrån och ut perspektiv i sitt strategiarbete.
Läs mer