100+ anställda


Vi har hjälpt många större företag med olika utmaningar inom ramen för organisationsutveckling med fokus på mänskliga aspekter och mjuka delar, som exempelvis grupputveckling och individuell coaching.


Kontakta oss

Så här kan vi hjälpa ditt företag

Stress Management

Vi har en av Sveriges bästa och mest erfarna konsulter inom området för arbetsrealterad stress
Läs mer

Change Management

Merparten av förändringsprojekte n misslyckas. Vad behöver man, och vad kan man då göra för att vara en av de 30% som lyckas? Det kan vi svara på
Läs mer

Utvecklande Ledarskap

Utvecklande ledarkskap UL, frigör tid och skapar direkt verksamhetsnytta UL är mycket populär modell för ledarskapsutvecklin g som också sägs vara en av de bästa för en effektiv verksamhets- utveckling. Och vi har de bästa UL konsulterna
Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Vi har marknadens mest erfarna konsulter inom området och utvecklat ett unikt material som hjälper er införa och säkerställa regelefterlevnad
Läs mer