Vi brinner för er utveckling


Det finns många olika sätt att dela in och segmentera företag och organisationer. Ett vedertaget sätt är att segmentera efter mognadsfas. Detta blir allt mindre relevant i takt med att förändringstakten i omvärlden ökar. Ingen kan sitta still i båten utan måste ständigt utvecklas och förändras. Utmaningarna inom ledarskap och styrning växlar dock med storleken på organisationen. Därför har vi valt att anpassa våra tjänster efter antal anställda.


< 19 anställda

Hur leder du med fokus på lönsamhet och tillväxt? Småföretagarens strategiska utmaningar är en av våra passioner
Läs mer

20-99 anställda

Många företag i den här storleken klassificeras som tillväxtföretag. Hur säkerställer ni fortsatt tillväxt och lönsamhet när konkurrensen hårdnar alltmer?
Läs mer

100+ anställda

Många delar av ledarskapet, ofta refererade till som”mjuka” är oberoende av storlek. Våra konsulter har unik kompetens och förmåga att möta era behov inom ledarskap och grupputveckling.
Läs mer