Har länge undrat varför chefer på ”lägre” nivå eller nya chefer, främst utbildas i baskunskaper som hur man håller man ett utvecklingssamtal, vad säger lagen osv. Ofta är det så att det är först på högre nivå eller senare i karriären, som det satsas på utveckling som självinsikt och förståelse för drivkrafter och beteenden.
Varför är det så?
En anledning till det kan vara att det ofta ligger som en modul (parantes) i ledarskaps- och chefsprogram, som vänder sig till mellanchefer eller högre.
Bryt ut den modulen och satsa på bredden så gör det större nytta.

Drivkraft De organisationer som har bäst förutsättningar för att lyckas idag har medarbetare som har rätt kompetens och potential, och chefer som klarar av att locka fram det bästa ur teamet samt hålla dem kvar.

Som chef på operativ nivå är kunskap om människor och grupprocesser och beteenden oerhört centralt. Att ha kontroll på sig själv och sina drivkrafter och reaktioner är lika värdefullt för en ny som erfaren chef.