Över 40 % av Sveriges befolkning mellan 25-60 år lider av någon form av negativa stressymptom.

Ibland kan uppmaningar på löpet få oss att gå åt fel håll, uppmaningar såsom: bli av med din oro, så botar du din ångest är inte ovanligt. Men vad gör det med oss egentligen när vi hanterar en sådan uppmaning. Vi känner ännu mer lidande och värdelöshet över att vi känner ångest, oro och stress. Vi är människor och alla människor har känslor och på köpet känner vi ångest, oro och stress. Genom att lägga all vår energi på att bemästra svårigheterna kan vi uppleva att det förvärras. Det är vårt förnuft, tänkandet, som spelar oss ett spratt. Detta fantastiska instrument att problemlösa lägger krokben för oss själva. Det är nämligen ett mål som inte går att uppnå och vi kommer inte bli annat än ännu mer besvikna.

ACT är en vetenskapligt baserad psykoterapeutisk modell, som fokuserar på själva kärnan i problemet, inte dess yttre uttryck. Du kan ha en strid i ditt inre men tanken med ACT är att leva ditt liv oavsett. Lidandet är en naturlig del av människors liv och vi behöver acceptera det inte kämpa emot det.

Ett tips som skapar mer acceptans i ditt liv:

1. Störande tankar behöver inte tas bort, det handlar om att lära sig förhålla sig till dem och inte likställa dem med sanning.

Bakom begreppet acceptans ligger uppfattningen att människan som regel bara förstärker smärtan när hon försöker bli kvitt den, vi blir låsta. Låsningen innebär att livet sätts inom parentes. Vi sätter livet på sparlåga. Vill du ha hjälp att vrida upp din sparlåga och veta med om hur ACT kan bidra till ett nytt förhållningssätt i ditt liv?

Kontakta mig för mer information

Pernilla